Podporujeme ekologické hospodárstvo a máme BIO list

EU organic logoBlendea SUPERGREENS je súčasťou tzv. ekologického hospodárstva, ktoré sa vyznačuje rešpektovaním životného prostredia.

Kvalita tejto úrovne hospodárstva je označená európskym BIOlogom pod záštitou vysokých nárokov Európskej Únie.

 

Čo znamená označenie výrobku európskym BIOlogom, tzv. BIO list?

 • jedná sa o výrobok, ktorý je ekologický, certifikovaný a celkový proces jeho výroby je v súlade s prísnymi environmentálnymi predpismi EÚ a s pravidlami životných podmienok zvierat
 • podmienky sú neustále priebežne kontrolované
 • európske logo môžu získať len BIO výrobky, ktoré boli vyrobené alebo spracované v jednom z členských štátov EÚ a spĺňajú normy jednotne stanovené pre Európsku Úniu

 

V čom spočíva záruka európskeho BIOloga?

Udržateľná výroba

Pri produkcii výrobkov je kladený dôraz na minimalizáciu spotreby prírodných zdrojov, ako aj na obmedzenie používania toxických látok a minimalizáciu produkcie odpadov či škodlivín v priebehu celého výrobného cyklu tak, aby nebolo ohrozené uspokojovanie potrieb budúcich generácií. 

Environmentálna ochrana

Výsledný produkt je zárukou toho, že v celom procese nebola žiadna z rastlín geneticky modifikovaná (problematika GMO).

Kvalita výrobku

Behom celého procesu výroby nie je dovolené použitie pesticídov.

Dobré životné podmienky chovných zvierat

Hospodárske zvieratá musia byť chované na pastvinách, musia mať prístup k vonkajšiemu výbehu. Hospodári, spracovatelia, distribútori, maloobchodníci aj dovozci sa zaväzujú dodržiavať prísne pravidlá EÚ, pokiaľ chcú používať BIOlogo a označiť svoj produkt za ekologický.

Zdroj: https://ec.europa.eu

 

Ako je možné toto označenie získať?

 • všetky články celého procesu výroby oznámia a popíšu svoje činnosti príslušnému orgánu ekologickej kontroly v členskom štáte EÚ
 • každý z článkov je pod dohľadom kontrolného orgánu
 • v prípade priaznivých výsledkov a dodržania všetkých zásad je udelený certifikát
 • vďaka certifikátu môžu byť produkty uvedené na trh pod označením “ekologické”. Jedná sa o označenie európskym biologom, tzv. BIO list

 

Čo je to BIO?

 • BIO výrobky môžu byť živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, pričom sú zhotovené z BIO produktov, vypestovaných/dochovaných na ekologicky hospodáriacich farmách
 • daný produkt alebo farma musia byť zaregistrované do systému kontroly a evidencie príslušných orgánov
 • minimálne raz za rok sú všetky články výroby daného produktu podrobené kontrole prostredníctvom jednej z certifikovaných organizácií
 • produkty, ktoré spĺňajú požadované normy, môžu byť označené oficiálnym logom pre BIO výrobok
 • BIO kvalita znamená nevyužívanie chémie v celom procese výroby, podporu udržateľného rozvoja, rešpektovanie prírody a zaobchádzanie so všetkými zvieratami ako so živými tvormi s vlastnými potrebami

Zdroj: https://ec.europa.eu

 

POUŽITÉ ZDROJE: 

https://ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sk

NOVÝ PRODUKT

BLENDEA
SUPERPROTEIN

Zaobstarajte si kvalitný zdroj rastlinných bielkovín so superpotravinami.

Zistiť viac